38. ročník Letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu jsou kurzy všech jazykových úrovní, od úplných začátečníků (A0) až po pokročilé studenty (C1). Nedílnou součástí jsou další jazykové aktivity
a bohatý doprovodný program.

V případě zájmu nabízíme také kurzy jiných slovanských jazyků: ruštiny a ukrajinštiny/polštiny. Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS FF UP.

Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

Termín konání:
Čtyřtýdenní kurz13. 7. – 11. 8. 2024
Dvoutýdenní kurz13. 7. – 28. 7. 2024
Dvoutýdenní kurz27. 7. – 11. 8. 2024
Termín zaslání přihlášek:
Samoplátcido 30. června 2024
Stipendisté MŠMTviz podmínky MŠMT a velvyslanectví ČR
Ubytování na koleji:od 13. července 2024
Registrace:13. a 14. července 2024
Odjezd:11. srpna 2024