skip to Main Content

Kurzovné zahrnuje:

 • intenzivní kurz češtiny – celkem 100 kontaktních hodin: 20 vyučovacích dnů, 5 vyučovacích hodin denně (studijní skupiny o maximálně 14 studentech)
 • studijní materiály (učebnice dle jazykové úrovně)
 • kurz korektivní výslovnosti
 • workshopy (překlad, konverzace, psaní, gramatika)
 • cyklus přednášek a seminářů (český jazyk, literatura, historie a kultura)
 • doplňkové kurzy ruštiny a polštiny – u každého kurzu 2×90 minut týdně (kurzy slovanských jazyků se konají pouze v tom případě, že se zapíše minimálně 5 zájemců do skupiny)
 • kulturní a doprovodný program
  • víkendové celodenní výlety
  • filmový klub
  • divadelní workshop
  • folklórní večer s moravskou cimbálovou muzikou
  • workshop českých a moravských lidových tanců
  • pěvecký sbor
  • sportovní aktivity

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Centrum jazykového vzdělávání
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top