skip to Main Content
(1) čtyřtýdenní kurz: 15. 7. – 13. 8. 2023

EUR

    CZK
Obligatorní
Administrativní poplatek: 40     900
Kurzovné: 920     22 000
Fakultativní (nutno vyznačit v přihlášce)
Ubytování  sdílený dvoulůžkový pokoj: 310     7 400
Individuální ubytování: 375     9 000
(2) dvoutýdenní kurz: 15. 7. – 30. 7. 2023
/ 29. 7. – 13. 8. 2023
EUR     CZK
Obligatorní
Administrativní poplatek: 40     900
Kurzovné: 460     11 000
Fakultativní (nutno vyznačit v přihlášce)
Ubytování  sdílený dvoulůžkový pokoj: 210     5 000
Individuální ubytování: 260     6 200

Slevy pro samoplátce 37. ročníku LŠSS FF UP 2023

Letos poskytujeme studentům-samoplátcům dva typy slev, a to pro obě formy kurzů:

 • SLEVA 1: 30 EUR nebo 700 CZK na osobu (z kurzovného)
  – při zaplacení všech poplatků spojených s účastí na kurzu do 1. května 2023
 • SLEVA 2: 60 EUR nebo 1450 CZK na osobu (z kurzovného)
  – pro naše bývalé studenty, kteří se zúčastnili kurzů LŠSS FF UP v letech 2006–2022
  (ať už jako samoplátci, nebo stipendisté MŠMT)

Pozor: Oba typy slev lze sčítat!
Podmínky: Pro nárokování slevy je nutné splnit jednak podmínku uvedenou u daného typu slev, jednak aby student zaplatil všechny bankovní poplatky spojené s transakcí (viz výše informace o platbě), jinak nelze slevy udělit.

V rámci stipendia MŠMT ČR je studentům hrazeno:

 • kurzovné
 • ubytování ve sdíleném dvoulůžkovém pokoji (stipendistům je hrazeno ubytování ve dvoulůžkových pokojích – pokud budete chtít individuální ubytování, je nutné, abyste tuto informaci v přihlášce uvedli a za individuální pokoj doplatili 85 EUR / 2000 CZK, a to převodem na účet LŠSS)
 • stravování (ve formě stravenek)

Platební údaje

Cenu kurzovného a ubytování plaťte prosím bankovním převodem na účet, nejpozději do 30. června 2023.

Cena kurzovného v českých korunách zůstává stejná jako v loňském roce (stejně tak cena ubytování za měsíční kurz se nemění), k navýšení došlo u krátkodobého ubytování. Ceny v EUR jsou vyšší z důvodu silné české koruny. 

 • Platbu lze uhradit buďto v eurech (EUR), nebo v českých korunách (CZK).
 • Pozor: Každá měna má svůj samostatný bankovní účet: platby v eurech proto zasílejte na euroúčet,
  platby v českých korunách na korunový účet.
 • Bankovní poplatky spojené s finanční transakcí hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč.

Majitel účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa majitele účtu: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Adresa banky: Třída Svobody 14, 772 14 Olomouc, Česká republika

EURO účet (platby v EUR)
číslo účtu:
43-3855090287/0100
variabilní symbol: 21820012
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
účel platby: LSSS FF UP

korunový účet (platby v CZK)
číslo účtu:
19-1096330227/0100
variabilní symbol: 21820012
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód: KOMBCZPP
účel platby: LSSS FF UP

Důležité upozornění:

Uveďte při finanční transakci všechny platební údaje včetně účelu platby a variabilního symbolu – slouží k identifikaci platby! Bankovní poplatky spojené s finanční transakcí hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč.

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Centrum jazykového vzdělávání
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top