Letní škola slovanských studií

31. ročník: 22. července - 20. srpna 2017

Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny. Kurzy Letní školy jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu je i kurz pro úplné začátečníky. Mediačními jazyky jsou angličtina a čeština, a to dle příslušných jazykových úrovní výuky. Kurz nabízí i doprovodný kulturní program – filmový klub, divadelní workshop, cyklus českých a moravských lidových tanců, dva jednodenní výlety a víkendovou cestu do Prahy aj. (viz níže v textu). Absolventi kurzu LŠSS obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého, který odpovídá jednomu akademickému semestru výuky češtiny. Příslušný počet kreditů studentům udělí domovská univerzita. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý (viz níže), obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS. 

 Od roku 2007 nabízí LŠSS FF UP studentům možnost získat mezinárodní certifikát Evropské unie, tzv. ECL Exam. Veškeré informace o ECL, možnostech a podmínkách získání certifikátu naleznete na webových stránkách www.ecl-test.com; informace k ECL zkouškám budou poskytnuty rovněž v průběhu kurzu. Studenti mohou využít služeb Univerzitní knihovny. Internet je v budově univerzity a je rovněž k dispozici studentům ubytovaným na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého. 

Zájemci o stipendium Ministerstva školství ČR o ně mohou žádat na velvyslanectví České republiky ve své zemi. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, počet stipendijních míst je limitován. Bližší informace o podmínkách, termínech podání přihlášek apod. žádejte na příslušných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pokud preferujete LŠSS v Olomouci mezi jinými letními školami v České republice, nezapomeňte tuto preferenci ve své žádosti explicitně uvést.
Kurzů LŠSS je možno se vždy zúčastnit v roli samoplátce, jenž si hradí veškeré náklady spojené s účastí na kurzu.

 
Termín konání: 22. července – 20. srpna 2017
Termín zaslání přihlášek:  
Samoplátci do 30. června 2017
Stipendisté MŠMT viz podmínky MŠMT a velvyslanectví ČR
Ubytování na koleji a registrace v kanceláři LŠSS: od 22. července 2017
Registrace 22.–23. července od 9.00 hod.
Odjezd v neděli 20. srpna, do 10.00 hod. ráno