Program

 • intenzivní kurz češtiny – celkem 100 kontaktních hodin (20 vyučovacích dnů, 5 vyučovacích hodin denně), studijní skupiny o maximálně 14 studentech
 • studijní materiály (učebnice dle jazykové úrovně)
 • kurz korektivní výslovnosti
 • workshopy (překlad, konverzace, psaní, gramatika)
 • cyklus přednášek a seminářů (český jazyk, literatura, historie a kultura)
 • doplňkové kurzy ruštiny, ukrajinštiny/polštiny kurzy slovanských jazyků se konají pouze v případě, že se zapíše minimálně
  5 zájemců do skupiny
 • kulturní a doprovodný program – víkendové celodenní výlety, filmový klub, divadelní workshop, folklórní večer
  s moravskou cimbálovou muzikou, workshop českých a moravských lidových tanců, pěvecký sbor, sportovní aktivity