Mgr. Pavla Poláchová, Ph.D. – Director
Mgr. Tereza Šmigurová Koudelíková – Secretary

LŠSS FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Česká republika

e-mail: lsss@upol.cz
mobile: +420 776 267 676