Slid2
Slid2
Slid4
Slid3
Eval C1Eval C2
Infobanner Cz AInfobanner Cz B

33. ročník: 20. července – 18. srpna 2019

Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny. Kurzy Letní školy jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu je i kurz pro úplné začátečníky. Mediačními jazyky jsou angličtina a čeština, a to dle příslušných jazykových úrovní výuky. Kurz nabízí i doprovodný kulturní program – odborné přednášky a přednáškové cykly, filmový klub, divadelní workshop, cyklus českých a moravských lidových tanců, víkendové výlety a další akce. Absolventi kurzu LŠSS obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého, který odpovídá jednomu akademickému semestru výuky češtiny. Příslušný počet kreditů studentům udělí domovská univerzita. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý (viz níže), obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS. Během kurzu je možno využít služeb Univerzitní knihovny. Internet je v budově univerzity a je rovněž k dispozici studentům ubytovaným na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého.

Zájemci o stipendium Ministerstva školství ČR o ně mohou žádat na velvyslanectví České republiky ve své zemi. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, počet stipendijních míst je limitován. Bližší informace o podmínkách, termínech podání přihlášek apod. žádejte na příslušných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pokud preferujete LŠSS v Olomouci mezi jinými letními školami v České republice, nezapomeňte tuto preferenci ve své žádosti explicitně uvést.
Kurzů LŠSS je možno se vždy zúčastnit v roli samoplátce, jenž si hradí veškeré náklady spojené s účastí na kurzu.

Termín konání: 20. července – 18. srpna 2019
Termín zaslání přihlášek:
Samoplátci do 30. června 2019
Stipendisté MŠMT viz podmínky MŠMT a velvyslanectví ČR
Ubytování na koleji: od 20. července 2019
Registrace 20.–21. července 2019
Odjezd 18. srpna

Spojte se s námi na facebooku:

Galerie

  • 1
  • 2

Videa