Kurzovné zahrnuje

kurz češtiny pro cizince, přednášky a semináře

  • Intenzivní kurz češtiny – celkem 100 kontaktních hodin: 20 vyučovacích dnů, 5 vyučovacích hodin denně, včetně hodin cíleného jazykového tréninku. Studijní skupiny o maximálně 15 studentech. Vyučovací jazyk – čeština, angličtina.
  • Cyklus přednášek (český jazyk, literatura, historie a kultura).
  • Studijní materiál (učebnice dle jazykové úrovně).
  • Doplňkové kurzy ruštiny a polštiny – u každého kurzu 2×90 minut týdně. Kurzy slovanských jazyků se konají pouze v tom případě, že se zapíše minimálně pět zájemců do skupiny.

kulturní, doprovodný program

  • Tři víkendové exkurze (v regionu Moravy).
  • Filmový klub: promítání českých filmů (dvakrát týdně).
  • Divadelní workshop – vedený herci Moravského divadla.
  • Workshop českých a moravských lidových tanců.
  • Folklórní večer s moravskou cimbálovou muzikou.

* NB: Výčet odpovídá rozsahu programu pro neredukovaný čtyřtýdenní kurz. Pro zkrácený dvoutýdenní kurz platí poloviční dotace výuky a kulturní program prvních 14 dnů LŠSS, tj. do 5. srpna 2018.

Program

pondělí–pátek (struktura)

8.45–12.15
· dopolední vyučování
12.15–13.00
· konverzace
14.15–15.30
· přednáškové cykly (česká historie, umění ap.);
· přednášky z oblasti českého jazyka, literatury apod.
15.45–17.15
· doplňkové kurzy ruštiny a polštiny
· přednášky na aktuální témata a dění české společnosti
19.00
· kulturní program: workshopy a filmový klub